KWESTIONARIUSZ DO OCENY PRZEWAŻAJĄCYCH OBJAWÓW NEGATYWNYCH1

Oceń natężenie każdego z wymienionych poniżej objawów w punktacji od 1 do 7.
Punkt 1 oznacza brak objawu, punkt 7 – najwyższe natężenie objawu.

Dla stwierdzenia przeważających objawów negatywnych pacjent powinien uzyskać następujące rezultaty:

Dla stwierdzenia przetrwałości objawów negatywnych – powinny utrzymywać się przez co najmniej 6 miesięcy.

1. Opracowano na podstawie: Szulc A, Dudek D, Samochowiec J i wsp. 2019. Rekomendacje dotyczące leczenia schizofrenii z objawami negatywnymi. Standardy farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, część 2. Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 129:1-18. DOI:https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/100697.